22.07.2017 ПОСЕТА НА АМБАСАДОРОТ НА ШВАЈЦАРИЈА НА ФАРМАХЕМ

  На 19 септември 2016 година, Aмбасадорот на Швајцарската конфедерација во Република Македонија, H. E. Сибил Сутер Техада, ја посети дирекцијата на Фармахем. Во таа прилика, раководството на Фармахем на Амбасадорката и ги презентира историјата и дејностите на Фармахем и потоа заедно ги посетија трите сектори за трговија и секторот за еколошки консалтинг.

 

  Имено, секторот за еколошки консалтинг на Фармахем веќе четврта година успешно ја координира Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швјацарската агенција за развој и соработка (SDC), која оваа година завршува со првата фаза, а веќе од следната година започнува со нова, втора фаза од четири години (2017–2020).

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk