06.12.2018 Фармахем зема учество на 26-тиот Конгрес на Балканска Клиничка Лабораториска Федерација

Фармахем учествуваше на 26-тиот Конгрес на Балканска Клиничка Лабораториска Федерација, кој се одржа од 3–5 октомври 2018 година во хотел „Александар Палас“, Скопје.


Во рамките на конгресот, Секторот дијагностика и лекови на Фармахем се претстави со изложбен штанд со два специјално изработени пултови и презентација на која беа промовирани сите новитети и модерните достигнувања во лабораториската медицина од областа на клиничката биохемија, имунологијата и хематологијата.

Сите колеги биле присутни на предавањата и конгресот претставуваше одлична можност да се научат и разменат инфомации за сите нови достигнувања во областа на лабораториската медицина, нејзиниот напредок, стандардизација и контрола на квалитет.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk