25.10.2012 УЧЕСТВО НА IV КОНГРЕС НА ЕКОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА

 

 

Во периодот од 12 до 15 октомври во Охрид, претставници на Фармахем од Секторот за еколошки консалтинг присуствуваа на IV Конгрес на еколози на Македонија со меѓународно учество како и на одбележувањето на 40 години од формирањето на Македонското еколошко друштво.

 

На овој Kонгрес беа презентирани современите научни сознанија и достигнувања на модерната екологија и науката за животната средина како од Македонија така и од другите земји во регионот.

 

Во рамките на Kонгресот, Фармахем доби благодарница за својата долгогодишна несебична поддршка и придонес кон работата на Македонското еколошко друштво, како и за меѓусебната успешна соработка.

 

Исто така, на овој конгрес, Фармахем учествуваше и со презентација на научниот труд: „Ниво на бучава во урбана средина предизвикана од угостителски објекти за забава“.  

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk