20.05.2024 Новитети за громобраните на Indelec и сознанија од мерењата на звучната изолација на објекти во Македонија презентирани на Меѓународната конференција GREDIT 2024

Kонференцијата GREDIT 2024 – GREEN Development, Infrastructure and Technology во рамките на BENA (Балканска еколошка асоцијација) се одржа по 4-ти пат во Скопје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со воведен говор на Ректорката, проф. д-р Билјана Ангелова.

Целта на оваа меѓународна конференција е да придонесе кон одржлив развој на мултидисциплинарен начин со учество на голем број професори од реномирани универзитети, како и инженери од различни компании од регионот кои разменуваат знаења и го споделуваат своето искуство од областа.

Тимот на Фармахем имаше две презентации на оваа конференција. Првата беше насловена: „Теренски мерења на воздушна звучна изолација на преградни ѕидови во Македонија“, од Маријан Лакс од Фармахем Лабораторијата за животна средина во соработка со Градежниот факултет во Скопје. Теренските мерења на воздушната звучна изолација на ѕидовите што ги одвојуваат становите низ Македонија откриваат загрижувачка реалност: само 48 % од измерените ѕидови го исполнуваат националното барање од минимум 52 dB. Мерењата на лице место играат клучна улога во оценувањето на реалните перформанси и идентификувањето на недостатоците во дизајнот или реализацијата, овозможувајќи им на информираните носители на одлуки да ја подобрат удобноста и благосостојбата на жителите. Истовремено е многу важно да се воспостави нова законска регулатива за звучна изолација на зградите во соработка со засегнатите страни, регулаторните тела и други професионални организации.

Втората презентација од тимот на Фармахем беше насловена како „Паметни решенија за заштита од громови - Indelec“ на Борче Коларски од Секторот за мерни инструменти во соработка со компанијата Indelec од Франција. Паметните технологии за заштита од гром во Indelec се еколошки и економски важни бидејќи придонесуваат за драстично намалување на потрошувачката на бакар, алуминиум и челик. Резервите на некои од овие метали се многу ниски во однос на моменталните потреби на човештвото. Со растот на човечката цивилизација растат и потребите, а можеме да заклучиме дека резервата на овие ресурси е на алармантно ниво, па затоа рационалното искористување е од исклучителна важност. Дополнително, новиот модел на громобран Prevectron Connect на Indelec изработен со минимално количество метал штити површина до 30.000 m2, истовремено овозможувајќи целосно далечинско следење и секојдневно автоматско тестирање на функционалноста, нудејќи решенија за побезбеден свет.

Меѓународната конференција GREDIT 2024 беше одлична можност да оствариме нови контакти, како и да ја поттикнеме нашата претходна соработка за подобра животна средина.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk