Награда за најдобар работник

 

Првомајската награда „Работник на годината“ во Фармахем се доделува во спомен на колегата Душан Ѓуровски (1936–2018) чиишто дела треба сите да нѐ мотивираат да продолжиме понатаму по неговиот светол пример! 

Критериуми за номинација за наградата „Работник на годината“ се:

трудољубивост, посветеност за добробит на фирмата, колегијалност, интензивирање на соработката меѓу секторите во Фармахем, како и со Фармахем Сервис и ПЗУ Дијагностика Фармахем, иновативност во намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста во работењето, солидарност и пожртвуваност при aктивности поврзани со непредвидени незгоди во работењето (чистење снег, поплави, пожари, сообраќајни несреќи, пандемија и др.).

Номинацијата на наградата треба да биде поткрепена со што повеќе конкретни примери коишто сведочат за исполнување на наведените критериуми во тековната година.

Номиниран може да биде секој вработен од секого (освен членовите на жирито), со кратко образложување за номинацијата и тоа во периодот од 1 Mај до 1 април следната година за претходната година.

Жирито прави потесен избор од пристигнатите номинации најдоцна до 10 април.

Во периодот од 10 до 20 април сите вработени од трите фирми гласаат за еден од номинираните колеги. Право на глас имаат сите колеги вработени пред 1 Мај претходната година.

Оној што ќе биде изгласан со најмногу гласови од бројот на вработени што гласале, ја добива паричната награда и плакета во пресрет на 1 Мај – Денот на трудот.

Секој вработен може да биде номиниран повеќекратно или да ја добие наградата повеќе пати, без ограничувања.

Наградата е од вработените за вработените, во координација на жирито во состав:

Винка Таневска, Зоран Ѓуровски и Мери Спасовска Гичева.


Добитници на наградата „Работник на годината“:

 

2021 - Димитар Мишевски

2020 - Крсте Ѓуровски

2020 - Признание за ПЗУ „Дијагностика Фармахем“

2019 - Љубомир Симеоновски

2018 - Лидија Димчевска  

Критериуми за номинација за наградата „Работник на годината“ се:

трудољубивост, посветеност за добробит на фирмата, колегијалност, интензивирање на соработката меѓу секторите во Фармахем, како и со Фармахем Сервис и ПЗУ Дијагностика Фармахем, иновативност во намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста во работењето, солидарност и пожртвуваност при aктивности поврзани со непредвидени незгоди во работењето (чистење снег, поплави, пожари, сообраќајни несреќи, пандемија и др.).

Номинацијата на наградата треба да биде поткрепена со што повеќе конкретни примери коишто сведочат за исполнување на наведените критериуми во тековната година.

Номиниран може да биде секој вработен од секого (освен членовите на жирито), со кратко образложување за номинацијата и тоа во периодот од 1 Mај до 1 април следната година за претходната година.

Жирито прави потесен избор од пристигнатите номинации најдоцна до 10 април.

Во периодот од 10 до 20 април сите вработени од трите фирми гласаат за еден од номинираните колеги. Право на глас имаат сите колеги вработени пред 1 Мај претходната година.

Оној што ќе биде изгласан со најмногу гласови од бројот на вработени што гласале, ја добива паричната награда и плакета во пресрет на 1 Мај – Денот на трудот.

Секој вработен може да биде номиниран повеќекратно или да ја добие наградата повеќе пати, без ограничувања.

Наградата е од вработените за вработените, во координација на жирито во состав:

Винка Таневска, Зоран Ѓуровски и Мери Спасовска Гичева.

Добитници на наградата „Работник на годината“:

 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk