Јубилејно признание за ООП 2007–2017

На Десеттата јубилејна манифестација „Свечено доделување на Националната награда за  најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија во 2017 година“, којашто се одржа на 15 ноември 2017 година, во хотелот Мериот Скопје, Фармахем освои јубилејно признание за континуирано спроведување на успешни општествено одговорни практики 2007–2017.

 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk