2020 - Благодарница од Прв скопски извиднички одред

Благодарница од Прв скопски извиднички одред за компанија пријател на извидниците

„Посветени срца како Вашите е навистина тешко да се најдат“


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk