Градежни лаборатории

Цемент

Широка палета на производи за тестирање на цемент

Бетон

Голем избор на опрема и инструменти за тестирање на бетон

Агрегат

Инструменти и опрема за тестирање на агрегати во согласност со Интернационалните стандарди ISO, EN, АSТМ и др.

Асфалт

Најсофистицирана опрема за динамичко тестирање на aсфалти изработени и со полимер битумени

Геомеханика

Врвна опрема за геомеханички испитувања

Раностартувачки громобран

Најефикасниот, најтестираниот и најпознатиот ФУРС (Фаќач со уред за рано стартување)

повеќе

Микроскопи - ZEISS

Различните модели на микроскопи од портфолиото на Carl Zeiss овозможуваат нивна примена во многу различни области, па така и во градежните лаборатории.

повеќе

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk