Јубилејно признание за ООП 2007-2011


 

На 01.11.2012 год, на доделувањето на националните награди за најдобри општествено одговорни практики за 2011, по повод петгодишнината од доделувањето на наградите, на Фармахем му беше доделено и посебно јубилејно признание за континуирано спроведување на успешни општествено одговорни практики 2007-2011.