Признание за OOP за 2011 година


 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Поттикнување на здрав начин на живот и љубов кон природата – по стапките на Жане”


Категорија: Односи со вработените

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија