Плакета за најеколошка компанија во Град Скопје во 2008 година

Плакета за најеколошка компанија за 2008


Категорија: Заштита и унапредување на животната средина 


Организирано од: Град Скопје