Сертификат за компанија со добро корпоративно управување 2008

 

Награда за компанија со добро корпоративно управување

 

Организирана од: НВО Транспарентност‐Нулта копрупција, Стопанска комора на Македонија и СК на Северо-Западна Македонија

 

Фармахем ја доби оваа награда како резултат на:

  • Добро управување со компанијата (според Меѓународната декларација за човекови права);
  • 19 години – квалитетно работење;
  • Добар однос и комуникација со вработените и клиентите;
  • Придонес преку донации во спортот, науката и културата;
  • Заштита и унапредување на животната средина (добитник на награда на Град Скопје за најеколошка компанија за 2008).