Благодарница за ООП за 2011 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Користење на природни бои во кондиторските производи кои ги конзумира младата популација”


Категорија: Вложување во заедницата

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија