Благодарница за ООП за 2009 година

 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Формирање на лабораторија за животна средина”

 

Категорија: Заштита на животната средина

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија