Признание од ЦИР-а за истакнат однос кон вработените во 2010 година