Признание за ООП за 2014 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Мал чекор кон зачувување на природата”

 

Категорија: Заштита на животната средина

 

Организарана од: Националното координативно тело за ООП и Министерството за економија на РМ.