Abbott     Интегрирани системи

 

ARCHITECT ci4100 интегриран систем

 

ARCHITECT ci4100 го интегрира ARCHITECT c4000 и  ARCHITECT i1000SR во една платформа. Со интегрирањето на имунотестирањата и биохемиските тестирања во една платформа заедно со напредните технологии како CHEMIFLEX и FlexRate, ARCHITECT ci4100 ви нуди максимално оптимизирање на вашата лабораторија со што бројот на реагенси на апарат изнесува 180.

 

 

* види спецификација за c4000 и i1000 sr

Лице за контакт:

Коча Фунду, дипл. ел. инж.
тел.: + (389 2) 20 33 840
тел.: + (389 2) 20 31 193, лок. 51
е-поштаkoca@farmahem.com.mk

Назад