ARCHITECT ci4100
ARCHITECT ci4100
ARCHITECT i1000SR
ARCHITECT i1000SR

Abbott     Трансфузија

 

ARCHITECT ci4100 интегриран систем

 

ARCHITECT ci4100 го интегрира ARCHITECT c4000 и  ARCHITECT i1000SR во една платформа. Со интегрирањето на имунотестирањата и биохемиските тестирања во една платформа заедно со напредните технологии како CHEMIFLEX и FlexRate, ARCHITECT ci4100 ви нуди максимално оптимизирање на вашата лабораторија со што бројот на реагенси на апарат изнесува 180.

* види спецификација за c4000 и i1000SR

 

ARCHITECT i1000SR

 

ARCHITECT i1000SR® анализаторот е дизајниран за мали до средни лаборатории и има опција за интеграција со c4000 биохемискиот анализатор.

Ги има следниве карактеристики:

  • CHEMIFLEX технологија;
  • Капацитет до 100 тестови на час;
  • Примероци: серум, плазма, урина;
  • Волумен на примерок: во просек 5 µL;
  • Стабилност на реагенсите на апарат: во просек 30 дена;
  • Број на примероци на апарат: 65;
  • 25 позиции за реагeнси со ладилник;
  • Континуиран пристап до реагенси и примероци;
  • Автоматска дилуција на примерокот;
  • Автоматска детекција на коагулуми и меурчиња.

 

За повеќе информации посетете ја веб страницата на Abbott Diagnostics.

 

Лице за контакт:

Коча Фунду, дипл. ел. инж.
тел.: + (389 2) 20 33 840
тел.: + (389 2) 20 31 193, лок. 51
е-поштаkoca@farmahem.com.mk

Назад